pexels-josh-sorenson-976866.jpg

visie & missie

Omega Visie & Missie

Visie: Het Grote Gebod (naar boven en binnen gericht)

De Agape liefde staat centraal in de visie van Omega Gemeente. In dat licht is ons diepe verlangen om een landelijk en internationaal  netwerk van onderling verbonden en elkaar steunende Omega Family Groups (huiskringen) te creëren. Deze hebben als doel de onvoorwaardelijke liefde voor God en voor onze naasten met woord en daad te beleven zoals beschreven staat in Mattheus 22:34-40.

Missie: De Grote Opdracht (naar buiten en voortgangsgericht)

Onze missie is om mensen in Nederland Gods kracht en liefde te laten zien en het Goede Nieuws van Jezus Christus bekend te maken en erop uit te gaan om discipelen van Jezus Christus te maken (Mat. 28:18-20).

Vision and Mission.png

Strategie: De Geestelijke Groei (kind > jongelui > vader)

De Almachtige God heeft aan de Omega Family een duidelijke strategie gegeven om de noodzakelijke geestelijke groei te bewerkstelligen en de bovengenoemde visie en missie te verwezenlijken. Deze strategie is gefocust op het helpen van de wedergeboren christen in zijn / haar geestelijke groei van kind tot vader.   

Status kind: het Koninkrijk van God is toegankelijk voor een ieder die wedergeboren wordt. De Wedergeboorte van geestelijke kinderen komt tot stand door de Heilige Geest op basis van het volbrachte reddingswerk van Jezus Christus op het Kruis van Golgotha. Ieder die Jezus Christus als de Zoon van God en Hem als zijn/haar Redder en Heer accepteert, wordt als een kind van God wedergeboren met als doel om eeuwig leven te hebben. In deze periode worden de wedergeboren kinderen door de Heilige Geest overtuigd dat al hun zonden vergeven zijn en dat zij geaccepteerd en zeer geliefd zijn en gewaardeerd worden door hun Hemelse Vader. 

Status Jongelui: alles wat leeft moet groeien. Kinderen worden jongelui. Naarmate de kinderen van God groeien, realiseren ze zich beter dat ze een concrete vijand hebben: de satan die als doel heeft om te stelen, te bedriegen en te doden. In deze periode van groei geeft de Heilige Geest aan de jongelui kracht en wijsheid om de geestelijke wapenrusting te gebruiken en de gegarandeerde overwinning over de vijand te behalen.

Status Vader: God verwacht dat de jongelui een geestelijke vader worden. Dit karakter van een geestelijke vader wordt gecreëerd door de persoonlijke ervaring van Gods genade en Zijn onvoorwaardelijk liefde en de herhaaldelijke en blijvende overwinningen over de verleidingen van de vijand. Deze geestelijke status wordt gekenmerkt door de bekwaamheid van een christen om in samenwerking met de Heilige Geest mensen tot Christus te brengen, hen naar de wedergeboorte te leiden en hen helpen om toegewijde discipelen van Jezus te worden.

Bovenstaande strategie is gebaseerd op de volgende Bijbelteksten: 1 Johannes 2:12-15; 2 Timotheüs 2:2. 

Family

Groups