Bevrijd van een boze geest

Bijgewerkt: 26 sep 2019

Op een zaterdagavond manifesteerde de boze geest van trots, woede en geweld op zijn hoogtepunt in mij. Ik kon geen liefde toelaten en stootte daardoor een ander af.


Cynthia die haar getuigenis gaf hoe ze van een boze geest werd bevrijd.

Een goede kennis kreeg die zaterdagavond mijn innerlijke strijd mee. Deze kennis bad voor mij en bleef, ondanks mijn weerstand, de liefde van Jezus tonen aan mij. Ik schaamde me voor mijn gedrag die avond. In de nacht kreeg ik een leugenachtige droom over een situatie waarin Hakob (de voorganger), ik en de demon aanwezig waren. De volgende ochtend werd ik wakker om naar de kerk te gaan, maar ik ervoer dat ik als een stijve hark in mijn bed lag. Er kwamen allemaal rottige woorden uit mijn mond, met name over een familielid die ik niet kon vergeven. Niets van dit alles had met de liefde van God te maken. Met veel moeite ging ik uiteindelijk richting de kerk.


Hoe dichter we bij de kerk kwamen, hoe langzamer ik ging fietsen. Er gingen verschrikkelijke dingen door mijn gedachten heen. Bij het zien van Hakobs auto bij de kerk dacht ik: Oh jee, nu krijgen we het… Ik ging langzaam naar binnen, wilde eigenlijk niemand groeten en bleef verscholen achter het jassenrek toen de dienst begon. Ik was een andere Cynthia. Ik kreeg meer en meer slechte gedachtes en ik schaamde me. Het leek alsof dat iedereen mijn gedachten kon weten en het stopte me nog meer om in de zaal te gaan zitten.


Ik wilde de kerk uit gaan, maar ik wist: als ik de kerk uit loop, heeft de satan gewonnen. Ik deed het niet. Uiteindelijk ging ik met veel moeite de zaal in achter een broeder aan die mij was komen opzoeken. Daar achterin huilend kwam de familiesituatie naar boven die ik niet verwerkt had. De voorganger begon met zijn gebed en ik wist: nu komt de confrontatie met de manifesterende demon. Door de gesprekken die ik met een goede kennis had en door onze gebeden kwam in dat weekend alles aan het licht Ik had God gesmeekt om mij te helpen, om mijn hart weer te openen en liefde te kunnen accepteren. Iedereen om mij heen vierde feest en aanbad Jezus. De vijand kan daar niet tegen. De woorden van gebed maakten dat de demon in mij zich heftig manifesteerde. Maar de vijand is verslagen, Jezus heeft overwonnen op het kruis!


Die zondagochtend werd ik na jaren van gebondenheid door God bevrijd. Ik ben vrijgezet van de demon en ik heb mijn familielid met heel mijn hart kunnen vergeven. God heeft mij gemaakt en mij aanvaard als Zijn kind. Ik ben mijn Omega familie dankbaar dat ik niet veroordeeld ben, maar met liefde ben opgevangen na de bevrijding. Ik was bang voor afwijzing, maar wat ik ervoer is dat eenieder reageert zoals Jezus dat doet: met barmhartigheid, blijdschap en genade.