Betekenis van ons logo

De betekenis van de naam OMEGA

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” Openbaring 1:8

 

Wat betekent ‘de Alfa en Omega’? De Alfa en Omega worden in de Bijbel als symbool voor God gebruikt. Ze zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Ze onderstrepen dat de Here God het Begin en het Einde is. Wanneer we bestuderen wat er in Openbaring staat over de Alfa en Omega, dan zien we dat ze ook veel duidelijk maken over de eenheid van de Vader en de Zoon.

 

We realiseren ons dat Omega Gemeente in de eindtijd is opgericht en tot het einde der tijden de Almachtige God, de Schepper van het heelal, op deze planeet aarde zal vertegenwoordigen. Wij geloven dat vele zoekende christenen in Omega Gemeente hun geestelijk thuis zullen vinden. Via Omega Gemeente zullen vele mensen een hoopvolle toekomst vinden en zal er een einde komen aan hun eenzaamheid, doelloosheid, verslagenheid en hopeloosheid.

 

De betekenis van de vorm van het logo

De drie personen in het logo van Omega Gemeente:

 • onderstrepen dat we in een drie-enige God - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – geloven;

 • benadrukken van het belang van de eenheid binnen Omega Kerk;

 • weerspiegeling van de drie stappen van onze strategie voor geestelijke groei, namelijk: kind > jongelui > vader.

 

Verder zijn er in dit gedeelte van het logo twee vormen van het Ichthus symbool zichtbaar. Ichthus (ἰχθύς – vis) is van oorsprong een Oudgrieks woord dat in het christendom een symbolische betekenis heeft gekregen. In de letters van dit woord zagen de vroegere christenen de kern van de Bijbelse boodschap, want iedere letter in het woord ἰχθύς is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, en/de Redder.

Betekenis van de kleuren 

Oranje
 • Lofprijs, vuur en vreugde van de Heilige Geest (Psalm 150);

 • Vuur van de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4);

 • Geestelijke wapenuitrusting (Efeze 6:10-20);

 • Vreugde door de Heilige Geest (Handelingen 13:52).

Geel
 • Gods heerlijkheid en vreugde;

 • Jezus Christus als licht van de wereld (Johannes 1:1-11);

 • Als we naar God en Zijn werken opzien, zullen we stralen van blijdschap (Psalm 34:6);

 • Ontmaskering (scheiding tussen goed en kwaad (Johannes 3:20-21);

 • Licht overwint duisternis (Micha 7:8-9, Romeinen 13:12);

 • Gods woord (Psalm 119:105, 130);

 • Als Christenen ons licht laten schijnen (Mattheus 5:14-16).

Blauw

Family

Groups

 • Heilige grond (Exodus 24:10)

 • Troon van God (Ezechiël 1:26 Ezechiël 10:1)

 • Saffier Blauw is een kleur die staat voor intelligentie en verstand. Het wordt gezien als de kleur van vertrouwen, van duidelijke communicatie en van betrouwbaarheid. Met een blauwe kleur straalt men evenwichtigheid, efficiëntie en stabiliteit uit. Meer associaties op de kleur blauw zijn loyaal, geduldig, sympathiek, vriendelijk en waarheid. 

 

Alle bovengenoemde aspecten, kernkwaliteiten en karaktereigenschappen zijn passend bij wie we willen zijn als Omega Gemeenschap van Christus.