Omega Academy: Family Group Leiders

 

Binnen Omega Kerk worden verschillende cursussen en toerustingsdagen aangeboden die zowel bij de leerlijn van Omega als gemeente als bij de individuele behoeften van de gemeenteleden aansluiten.

 

Doelen van het cursusaanbod:

  • Gelovigen laten groeien in hun ontwikkeling als discipel van Jezus (vanuit het kind -> jongelui -> vader principe).

  • Omega als kerk opbouwen door de groei van haar gemeenteleden in het kennen, begrijpen en toepassen van Gods woord.  

 

Kernbegrippen van de cursussen:

  • Bijbelgetrouw

  • Inspirerend, bemoedigend en aanvurend

  • Toepassingsgericht (praktisch)

 

Het cursusaanbod bestaat uit:

  • Cursussen die op wekelijkse basis plaatsvinden zoals Alpha-cursus en Vrijheid in Christus, Training vooe Omega Family Group Leaders.

  • Toerustingsdagen: cursussen van een dag(deel) gericht op een specifiek onderwerp zoals vasten, profetie, etc.