Omega Family Group

Omega Family Groups (huiskringen) vormen de kern van Omega Kerk. De Heer Jezus noemt ons zijn broeders en zusters (Heb. 2:10-13). En we worden kinderen van God genoemd (Rom. 8:15‭-‬17). In dit licht en dankzij het reddingswerk van onze Heer Jezus vormen wij een familie om elkaar onze liefde te tonen en gezamenlijk onze Hemelse Vader en onze Redder Jezus Christus te loven en eren. 

Met de groei van onze kerk is het niet mogelijk om met iedereen een diepe en sterke familiare relatie op te bouwen, omdat de tijd hiervoor simpelweg ontbreekt. Daarom is het wel erg belangrijk dat iedereen, die zich bij Omega Kerk thuis voelt zich aansluit bij een van Omega Family Groups en onderdeel wordt van de Omega Family.

 

Wekelijks op een avond komt een Family Group bij elkaar, mogelijk roulerend, thuis bij een lid van de groep. Deze avonden staan in het teken van gastvrijheid, relatie, vertrouwen, veiligheid en acceptatie. het begrip wat hierbij centraal staat is: de liefde. Zorgen voor elkaar, lachen en huilen, bidden en aanbidden, persoonlijke en geestelijke groei en samen steeds meer ontdekken van Gods grote liefde en plan voor ons leven.

Wil je meer weten over de rol van Omega Family Group en / of deel nemen in een family group neem dan gerust contact met ons op.

Family Group Leiders

Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve groei van Omega Kerk gaat gepaard met betrokkenheid en inzet van toegewijde Family Group Leiders. Een van onze centrale doelen is om deze leiders te ontdekken, hen stimuleren en trainen zodat zij hun roeping kunnen begrijpen en hun verantwoordelijkheden kunnen nemen teneinde de visie van Omega Kerk te verwezenlijken en het Lichaam van Christus effectief en doeltreffend op te bouwen.

 

Wil je meer weten over de rol van Omega Family Group Leaders en een training hiervoor volgen lees via deze link de benodigde informatie of neem contact met ons op.