pexels-josh-sorenson-976866.jpg

evangelisatie

Evangelisatie

 

Omega Familie verspreidt het Goede Nieuws van Jezus Christus!


Want wij schamen ons niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot Zaligheid voor ieder die gelooft. Romeinen 1:16

Het Evangelie van onze Heere Jezus Christus, Hij die voor ons gestorven is en ook voor ons is opgestaan, Hij die ons heeft bevrijd van de zonde en ons heeft genezen op het kruis.

God heeft zijn grote liefde voor de mensheid bewezen door Zijn Eniggeboren Zoon naar de aarde te sturen. (Johanes 3:16)

Omega kerk, die deelneemt aan het Goddelijke reddingswerk in Nederland, heeft als doelstelling om naar de wereld toe gericht te zijn en de Liefde van God te openbaren. Het verkondigen van het Evangelie zien wij als een levensstijl waarin wij onze blijdschap en bewogenheid willen uiten om zo de redding van de zielen te verwezenlijken.

 

Omega Kerk organiseert verschillende Evangelisatie projecten:

Iedere zaterdag gaan wij als gemeente gezamenlijk in (het centrum van) Apeldoorn het goede nieuws verspreiden, we verzamelen eerst in ons kerkgebouw en gaan hier met elkaar een moment van gebed in om zo vol van de Heilige Geest erop uit te gaan!