pexels-josh-sorenson-976866.jpg

doelstellingen omega gemeente

Doelstellingen van  Omega Gemeente

Family

Groups

De Geest van God rust op Omega Gemeente, met als doel om discipelen van Jezus met Gods Woord en Zijn kracht en liefde toe te rusten en om hen twee aan twee vooruit te sturen naar de dorpen en steden van Nederland om:

  • boze geesten uit de mensen te drijven;

  • de zieken te genezen;

  • mensen te vertellen dat het Koninkrijk van God heel dichtbij is gekomen;

  • mensen met gebroken harten te troosten;

  • over gevangenen vrijlating uit te roepen;

  • aan mensen die in rouw zijn te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen;

  • de vredelievende mensen te vinden en hemelse vrede in hun huizen te brengen;

  • de oude (geestelijke) ruïnes te herbouwen;

  • steden te restaureren die lang geleden werden verwoest en deze opnieuw tot leven te brengen

  • de oogst van het Koninkrijk binnen te halen.

 

Bovenstaande punten zijn gebaseerd op Bijbelgedeelten uit Lukas 10 en Jesaja 61.

Boodschap.jpg