pexels-josh-sorenson-976866.jpg

privacy statement

Privacy Statement

Privacy statement Omega Kerk
Omega kerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en

  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens
Omega kerk houdt een sponsoradministratie bij. Het werk van Omega kerk wordt voornamelijk gefinancierd door sponsoren. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om brieven van sponsorkinderen door te sturen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of wanneer u zich heeft aangemeld voor het sponsoren van een kind tijdens een evenement. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Omega kerk heeft de ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Omega kerk per e-mail: info@omegakerk.nl

 

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Omega kerk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Omega Kerk, Hoenderloseweg 108, 7339GK Ugchelen.

E-mail
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief uw e-mailadres aan Omega kerk hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk. Omega Kerk maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan IZB haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Omega Kerk per e-mail: info@omegakerk.nl

 

Contact met leden, donateurs en relaties
Omega kerk informeert haar sponsoren over haar werk via nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

 

Bezoek aan onze website
Omega kerk gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging
Omega kerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid
Omega kerk houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons.

 

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Omega Kerk

Hoenderloseweg 108

7339GK Ugchelen

info@omegakerk.nl

 

Privacy beleid Omega Kerk. Versie: mei 2020

 

Family

Groups